Εστιατόριο Malvazia photo mirror

εσωτερική φωτογραφία από το εστιατόριο Malvazia, μία καλλιτεχνική ματιά μέσα από καθρέφτη.

εσωτερική φωτογραφία από το εστιατόριο Malvazia, μία καλλιτεχνική ματιά μέσα από καθρέφτη.